NAUKOWA SEKCJA PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ I REHABILITACJI Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 
 
 
 
 
 
ZARZĄD i FILIE
AKTUALNOŚCI
ZARZĄD GŁÓWNY
Filia DOLNOŚLĄSKA
Filia KUJAWSKOPOMORSKA
Filia LUBELSKA
Filia ŁÓDZKA
Filia MAŁOPOLSKA
Filia MAZOWIECKA
Filia OPOLSKA
Filia PODKARPACKA
Filia PODLASKA
Filia POMORSKA
Filia ŚLĄSKA
Filia ŚWIĘTOKRZYSKA
Filia WARMIŃSKO-MAZURSKA
Filia WIELKOPOLSKA
Filia ZACHODNIOPOMORSKA
ENMESH
KONTAKT
CERTYFIKATY
Członkostwo
SPECJALIŚCI
CZASOPISMO
NAGRODA IM PIOTROWSKIEGO
WSPÓLPRACA
NPOZP
ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE
SZKOLENIA, KONFERENCJE
AKTUALNOŚCI arrow Archiwum
Advertisement

News

 

 Uroczystość wręczenia Krzyża Zasługi ze Wstęgą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec dla dr Marii Pałuby od Prezydenta Niemiec w Ambasadzie Niemiec w Warszawie, 4 marzec 2008**********************************************************

Wiadomości z Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego:

Rezolucja w sprawie sytuacji psychiatrii w Polsce i w Niemczechpobierz plik w pdf: REZOLUCJA

Artykuł Klausa Dornera „ Zestarzeć się i umrzeć u siebie, w Polsce i w Niemczech” pobierz plik w pdf: ARTYKUŁ

Wystąpienie na posiedzeniu Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego poświęcone wręczeniu nagrody Fundacji Pro Publico Bono w zakresie programu „dyplomacji obywatelskiej”, Berlin, 2008-09-26 pobierz plik w pdf: WYSTAPIENIE

Relacja z Konferencji pobierz plik w pdf: RELACJA Z KONFERENCJI

**********************************************************

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej- NIK, Wrocław Marzec 2008
"Wynik Kontroli NIK 2008"

pobierz plik w pdf: RAPORT KONTROLNY NIK 2008


**********************************************************

Konferencja o "stygmie" czyli programach na rzecz dzialania przeciw dyskryminacji Londyn styczeń 2009
"Konferencja w Londynie 2009"

pobierz plik w pdf: KONFERENCJA Londyn 2009


**********************************************************

Sprawozdanie z Projektu „Przez edukację do akceptacji”,
"Raport 2008"

pobierz plik w pdf: Rapotr 2008
Recenzja do nowej książki Huberta Kaszyńskiego i Andrzeja Cechnickiego:
"Praca, zdrowie psychiczne, ekonomia społeczna"

pobierz plik w pdf: RECENZJA


**********************************************************

Artykuł z rozmowy z dr Andrzejem Cechnickim w gazecie wyborczej,
"DAĆ NAM SZANSĘ"

pobierz plik w pdf: DAĆ NAM SZANSĘ


**********************************************************

Kraków, 25 stycznia 2008r.

Szanowni Państwo

Donald Tusk, Premier RP
Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu,
Ewa Kopacz, Minister Zdrowia

Dotyczy: Apel środowisk ogólnopolskich w sprawie uchwalenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Polsce

Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Marszałku i Szanowna Pani Minister,

Mając w pamięci spotkania w ubiegłym roku z Panią Minister Ewą Kopacz w Sejmie, spotkanie z Panem Premierem Donaldem Tuskiem w Krakowie podczas którego obiecał wsparcie dla inicjatywy ustawodawczej i uchwalenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, ustalenia w gronie parlamentarzystów Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu RP, zwracam się do Państwa w imieniu wszystkich naszych środowisk: Stowarzyszeń oraz instytucji realizujących reformę opieki psychiatrycznej w Polsce z prośbą o pomoc w jego uchwaleniu.

Dla podkreślenia wagi oraz konieczności przeprowadzenia gruntownej reformy opieki psychiatrycznej w całym kraju należy powtórzyć słowa Pana Ministra Bogdana Klicha z jego listu do Pani Mister Ewy Kopacz z dnia 15 grudnia 2006r. „Reforma opieki psychiatrycznej w Polsce jest niezbędna dla zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, zintegrowanej i dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym. Uchwalenie Narodowego Programu Ochrony Zdrowiu Psychicznego pozwoli upowszechnić środowiskowy model psychiatrycznej opieki zdrowotnej i zróżnicować formy pomocy, a także umożliwi podejmowanie działań profilaktycznych i eliminujących wykluczenie chorego”.

Akt legislacyjny jest gotowy, czeka na uchwalenie od 13 lat. Dzięki intensywnym pracom nad projektem ustawy o NPOZP i ponadpartyjnym uzgodnieniom oraz decyzjom Rady Ministrów z ubiegłego roku przygotowano projekt ustawy (z dnia 28.09.2007 r.) o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.09.2007r.) w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Opieka zdrowotna dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Polsce jest słabo dostępna, nierównomiernie rozmieszczona, oferuje kosztowny i nieskuteczny model organizacyjny z dominującą pozycją odległego szpitala, ograniczoną dostępnością opieki ambulatoryjnej i praktycznie niedostępnością nowoczesnych, środowiskowych form organizacyjnych. Uznając potrzebę wprowadzenia w życie i wzmocnienia wszechstronnej polityki ochrony zdrowia psychicznego w naszym kraju apelujemy do Państwa, o nadanie najwyższej rangi pracom zmierzającym do ostatecznego uchwalenia NPOZP.


Z poważaniem,
Andrzej Cechnicki
Ogólnopolski Koordynator Programu „Schizofrenia-Otwórzcie Drzwi”*Zwracamy się z gorącym apelem o włączenie się do naszej akcji i przesyłanie podobnych pism w imieniu swoich instytucji do podanych powyżej osób.*


**********************************************************

Raport z działań Fundacji Komunikacji Społecznej w ramach kampanii edukacyjno-społecznej,
„Schizofrenia – otwórzcie drzwi”, w roku 2007

pobierz plik w pdf: RAPORT 2007


**********************************************************

9 Września 2007 r.
VI OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z OSOBAMI
CHORUJĄCYMI PSYCHICZNIE.


szczegóły:Dzień solidarności z osobami chorującymi psychicznie


**********************************************************WYBRANO NOWY ZARZĄD SEKCJI KRAJOWEJ!PRZEWODNICZĄCY- Andrzej Cechnicki
WICEPRZEWODNICZĄCY- Jacek Wciórka
SEKRETARZ- Katarzyna Prot
SKARBNIK- Ewa Domagalska
CZŁONEK ZARZĄDU- Joanna Meder
CZŁONEK ZARZĄDU- Anna Bielawska
CZŁONEK ZARZĄDU- Krzysztof Czuma

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY- Jonathan Britmann
WICEPRZEWODNICZĄCA- Ewa Giza
SEKRETARZ- Justyna Pawęzka
**********************************************************

Wybrano Zarząd Filii Śląskiej:Przewodniczący: Andrzej Kareł

Zarząd:

1. dr Anna Rusek -Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
2. Witold Turaj -SP ZOZ Bielsko Biała
3. Krzysztof Trembla -SP ZOZ Bielsko Biała
4. Małgorzata Dosiak -Ordynator Oddziału Psychiatrycznego w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej
5. Andrzej Kłoda -Ordynator Oddziału Dziennego w Sosnowcu


*******************************************************>


Forum dla chorych na schizofrenię, ich rodzin i zainteresowanych


**********************************************************

INICJATYWA NA RZECZ UCHWALENIA
NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
W POLSCE

---------------------------------------------------------------

"NIE MA ZDROWIA BEZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO"

System ochrony zdrowia psychicznego w Polsce nie odpowiada współczesnym
standardom i potrzebom społecznym - nie można dłużej odkładać początku jego
gruntownej, systemowej przebudowy.


Opieka zdrowotna dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest słabo dostępna, nierównomiernie rozmieszczona, oferuje kosztowny i nieskuteczny model organizacyjny z dominującą pozycją odległego szpitala, ograniczoną dostępnością opieki ambulatoryjnej i praktycznie niedostępnością nowoczesnych, środowiskowych form organizacyjnych. W funkcjonowaniu systemu zawodzi ciągłość opieki dla tych, którzy jej potrzebują, a dla większości - koordynacja działania między różnymi placówkami opieki zdrowotnej oraz oparciem świadczonym przez placówki pomocy społecznej.

Także w Polsce, mimo wielu jeszcze zapóźnień, zaniedbań i uprzedzeń, zdrowie psychiczne zaczyna być traktowane jako nieodłączny składnik zdrowia. Można żywić nadzieję, że zyska zrozumienie i będzie skłaniać do działania na rzecz zasadniczej zmiany podejścia wobec związanych z nim problemów społecznych i ekonomicznych.

Zdrowie psychiczne może i powinno także w naszym kraju stać się istotną wartością-wyzwaniem dla polityki społecznej i zdrowotnej państwa oraz przedstawicielstw samorządowych, a zwłaszcza wyzwaniem do promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania jego zaburzeniom, unowocześnienia opieki psychiatrycznej według modelu środowiskowego oraz prowadzenia badań i budowanie systemów informacyjnych

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy, w imieniu środowiska osób zajmujących się zdrowiem psychicznym i jego zaburzeniami, a także, w imieniu zapominanej grupy obywateli cierpiących z powodu takich zaburzeń i ich rodzin, prosić Państwa o zrozumienie i poparcie dla idei ustanowienia w Polsce Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego - planu stopniowej, ale zasadniczej zmiany w postrzeganiu znaczenia wartości zdrowia psychicznego oraz systemowej modernizacji psychiatrycznej opieki zdrowotnej w naszym kraju.

Podpisujmy się pod apelem do Pana Prezydenta RP, Pana Premiera oraz Ministra Zdrowia na rzecz uchwalenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jako inicjatywy ustawodawczej Rządu.

Z poważaniem,

Dr Andrzej Cechnicki - Przewodniczący Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP

Prof. dr hab. Jacek Wciórka - Przewodniczący ZG PTP


Lista Podpisów do pobrania:
Lista Podpisów

Serdecznie prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy podpisów pod apelem o uchwalenie NPOZP na adres:
dr n. med. Andrzej Cechnicki, Przewodniczący Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP,
pl.Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków

*****************************************************

Do pobrania:
1. Uchwały zarządu:
Uchwała 1
Uchwala2
2. Deklaracja członkowska
Deklaracja członkowska


******************************************************

Kolejne V spotkanie odbędzie się: 15 maja 2007 roku o godz. 13.00,
1. Przewidywana jest rozmowa panelowa z prof. Jackiem Wciórką, Konsultantem Wojewódzkim w Dziedzinie Psychiatrii, Prezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pt:„ Narodowy Program Ochrony Zdrowia a rozwój Psychiatrii Środowiskowej”.
2. Rozmowa z Panią Marią Nowicką Przedstawicielem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Serdecznie ZAPRASZAMY!!

Jonathan Britmann


**********************************************************
Szanowni Państwo
Nowy Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - Filia Warszawska,
z radością zaprasza na wiosenne spotkania naukowo-szkoleniowe,
które odbędą się w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w dużej sali konferencyjnej w godzinach 9.00 - 11.00.

Spotkanie 19 kwietnia 2007 r. 1. Indywidualna psychodynamicznie zorientowana psychoterapia schizofrenii - dr n. hum. M. Kostecka
2. Neuropsychoanalityczne założenia leczenia psychoz - dr n. med. S.Murawiec

Spotkanie 17 maja 2007r.
Temat: Miejsce psychoterapii w psychiatrii środowiskowej.
Moderator: doc. dr hab. n. med. M. Załuska
Paneliści: doc. dr hab. n. med. M. Załuska
dr n. med. K. Prot-Klinger
dr n .med. A. Cechnicki
mgr E. Strząska
mgr A. Lichtańska
mgr J. Britmann

**********************************************************

W dniu 13.02.2007 w Szpitalu Tworkowskim odbyło się zebranie Mazowieckiej filii sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji. Na zebraniu powołano zarząd w składzie:

1.Maria Załuska – Kierownik IV Kliniki Psychiatrii IPiN
2.Bartosz Łoza – Dyrektor ds. Lecznictwa, Szpital Tworkowski
3.Katarzyna Prot - Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego, IPiN
4.Paweł Bronowski – IV Klinika IPiN i Stowarzyszenie POMOST – prezes stowarzyszenia
5.Jonathan Britmann – Kierownik Zespołu Leczenia Środowiskowego, Szpital Tworkowski
6.Ewa Radwańaska – Ordynator Oddziału Rehabilitacji, Szpital „Drewnica” w Ząbkach
7.Marta Tomicka - Zespół Ośrodków Wsparcia w Piasecznie
8.Iwona Horecka - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy"Słoneczny Dom" Warszawa-Ursus

Zarząd na swym pierwszym zebraniu powołał doc. Marię Załuską na przewodniczącego, a Jonathana Britmanna na sekretarza. Ustalono priorytetowe kierunki działania:

1.Stworzenie planu rozwoju psychiatrii środowiskowej na Mazowszu - w pierwszym etapie opracowanie „mapy” instytucji udzielających świadczeń na rzecz osób psychicznie chorych w Warszawie; i na Mazowszu wydanie Informatora.
2.Wspieranie działań na rzecz zmian legislacyjnych sprzyjających integracji społecznej osób psychicznie chorych, zwłaszcza dotyczących Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy OOZP
3.Wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz psychicznie chorych zwłaszcza integrujących działania służby zdrowia , pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i organów samorządowych.
4.Działania na rzecz edukacji i doskonalenia zawodowego pracowników psychiatrii środowiskowej. W pierwszym rzędzie działania na rzecz stworzenia jednolitego ramowego programu szkolenia terapeutów środowiskowych. Działania na rzecz ustalenia statusu i certyfikatu terapeuty środowiskowego.
5.Wspieranie inicjatyw pacjentów i ich rodzin w zakresie samoorganizowania się.
6.Podjęcie działań na rzecz pozyskania dla sekcji psychiatrii środowiskowej i za jej przyczyna dla placówek środowiskowych na Mazowszu fachowego doradztwa w zakresie rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych, a zwłaszcza pozyskiwania źródeł finansowania.

Ustalono termin następnego zebrania Zarządu na 14 marca środa godzina 13.30 w lokalu ZLŚ przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie.

Sekcja Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji
Autor: joni @ 2007-02-11, 23:53
Przewodniczący:
Dr Krzysztof Czuma
Szpital Centrum Psychiatrii
ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice
e-mail______________________________________________
KOMUNIKAT

Krzysztof Czuma , Joanna Meder

Zarząd Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP zaprasza do dyskusji

O nową profesje w polskiej psychiatrii – terapeuta środowiskowy.

Mija 23 lata od jednej z narad specjalistów wojewódzkich która nieomal w całości poświęcona była problemom psychiatrii środowiskowej w Polsce. Można przyjąć że jest to data formalnego zadekretowania „środowiskowego” kierunku rozwoju psychiatrii w naszym kraju. Materiały z tego spotkania zostały opublikowane w 49 numerze ówcześnie wydawanego Biuletynu Psychiatrii i Neurologii. W zeszycie tym znajdujemy szereg referatów omawiających doświadczenia autorów w prowadzeniu tzw. „hospitalizacji” domowej, zasad organizacyjnych zespołów leczenia środowiskowego wraz z projektem odpowiedniego rozporządzenia MZiOS w tej sprawie jak i w odniesieniu do mieszkań terapeutycznych (hosteli).
W trakcie narady referenci i dyskutanci podkreślali alternatywny charakter form organizacyjnych, proponowanych przez psychiatrię środowiskową a ich główną racją istnienia miało być odciążenie oddziałów szpitalnych. Padały stwierdzenia że psychiatria środowiskowa jest potrzebą kryzysu kadrowego.
Co z tych z tych zamierzeń i planów udało się zrealizować a co pomimo upływu tylu lat pozostaje ciągle w sferze zamierzeń.
Generalna ocena dokonań nie może być pozytywna i to pomimo że dzięki ustawie o ochronie zdrowia psychicznego istotną część pomocy chorym psychicznie przejęła opieka społeczna organizując sieć środowiskowych domów samopomocy i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
PEFRON finansuje działalność WTZ-ów prowadzonych przez m.in. organizacje pozarządowe organizujące też w wielu miastach ośrodki interwencji kryzysowych.
W psychiatrycznej opiece zdrowotnej pozytywy to stale wzrastająca liczba oddziałów przy szpitalach ogólnych oraz sieć oddziałów dziennych i to w zasadzie tyle. Najgorzej ocenić trzeba funkcjonowanie PZP i proponowane przez nas nowe rozwiązania dotyczą w głównej mierze tego zasadniczego ogniwa opieki psychiatrycznej.
Wobec faktu iż przez prawie ćwierćwiecze nie powiodło się to co tak dobrze funkcjonuje w USA i krajach Europy Zachodniej tzn . upowszechnienie zespołów leczenia środowiskowego należy zmienić metodę i nie tworzyć nowych a zreorganizować struktury już istniejące. Proponujemy reorganizację PZP poprzez stworzenie przy każdej poradni tematu środowiskowego i zatrudnienie tam osób z nową profesją – terapeutów środowiskowych- w zależności od wielkości PZP -2-3 terapeutów.

Ich głównym zadaniem (co jak sadzę ma pełne szansę na powszechną akceptację psychiatrów) będzie zapewnienie m.in. tzw. opieki czynnej nad chorymi którzy tego wymagają a która w aktualnym stanie organizacyjnym poradni nie jest w najmniejszym stopniu realizowana.
Opis roli zawodowej terapeuty środowiskowego.
Terapeuta środowiskowych będzie pełnić istotną rolę we wszystkich tych strukturach które uznają potrzebę oddziaływań leczniczo-terapeutycznych w środowisku osoby chorej psychicznie. Dotyczy to struktur już istniejących lub tworzących się:
- Poradnie Zdrowia Psychicznego
- Psychiatryczne Oddziały Dzienne
- Warsztaty Terapii Zajęciowej
- Środowiskowe Domy Samopomocy
- Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze
- Ośrodki Interwencji Kryzysowej
- Zespoły hospitalizacji Domowej

Proponujemy by w kompetencjach terapeuty środowiskowego znajdowały się dwa obszary działania – bezpośrednia praca w środowisku chorego (I obszar) oraz tworzenie i koordynowanie pracy grup psychoedukacyjnych i grup oparcia dla osób chorych i ich rodzin.
Działanie w I obszarze wymaga od terapeuty środowiskowego następujących umiejętności;
- budowania i utrzymania relacji terapeutycznej z osobą chorą psychicznie i jej rodziną (poprzez relację terapeutyczną rozumiemy umiejętność nawiązania kontaktu z chorym i jego rodziną , utrzymanie relacji, udzielenia wsparcia psychologicznego, koordynowanie pomocy lekarskiej, psychoterapeutycznej i socjalnej)
- udzielania porad psychoedukacyjnych
- motywowania do podjęcia leczenia i rehabilitacji
- interweniowania w sytuacji szeroko rozumianego kryzysu chorego jego rodziny
- sprawnego komunikowania się i koordynowania współpracy z różnymi ośrodkami leczenia i wsparcia

Działanie w II obszarze wymaga od terapeuty środowiskowego następujących umiejętności:
- motywowania i zapraszania do współpracy w ramach grup psychoedukacyjnych i
samopomocowych
- prowadzenie grup psychoedukacyjnych
- koordynowanie pracy grup samopomocowych

Zarząd Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji wdrożył pilotażowy program szkolenia terapeutów środowiskowych zaaprobowany przez ZG PTP powstały przy udziale Centrum Edukacji IPiN.
Szkolenie obejmuje grupę 100 osobową z co najmniej 2-letnim stażem pracy w psychiatrycznej opiece zdrowotnej lub w pomocy społecznej. Szkolenie prowadzone jest w formie 6 wyjazdowych spotkań w przeciągu 2 lat. Całość to 180 godzin w tym 54 godziny wykładowo-seminaryjne, 108 g. warsztatowych i 18g grup Balinta. Zakładamy iż w przyszłości oprócz terapeuty środowiskowego stworzony zostanie certyfikat specjalisty terapii środowiskowej poprzez system szkoleń w wytypowanych ośrodkach. Ten sposób kształcenia może również zostać wprowadzony także dla terapeutów środowiskowych.
Wyrażamy przekonanie iż znajdziemy wystarczająco dużo argumentów by przekonać NFZ. na sfinansowanie zatrudnienia nowej grupy zawodowej w PZP Sekcja Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji wyraża podziękowanie firmie KRKA za przyznanie grantu umożliwiającego wdrożenie tego programu który jak mamy nadzieję doprowadzi do
wyraźnej poprawy jakości i efektywności pomocy chorym psychicznie ze strony lecznictwa psychiatrycznego.

 

 
   
 
 
© 2014 NAUKOWA SEKCJA PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ I REHABILITACJI Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego :: P.T.P
PTP: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne