You will not be able to view this website in all its glory until you upgrade your browser to one that supports web standards.


Image


Witamy na stronie
Psychiatrycznego Zespołu Leczenia ¦rodowiskowego,
Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia
im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
ul. Partyzantów 2/4 , 05-802 Pruszków


Godziny pracy: poniedziałek-pi±tek 7.30-15.05
W sprawie przyjęć i zapisów do PZL¦
informacje mog± Państwo uzyskać na miejscu lub pod nr tel.:

(22)739 10 74

e-mail: