Jak założyć Koło ZZWM?

Aby założyć Koło ZZPWM należy zebrać pięć osób - członków założycieli, którzy wypełnią deklarację i podpiszą się pod protokołem utworzenia Koła ZZPWM. Następnie należy zawiadomić Związek i Dyrekcję zakładu pracy o fakcie powstania Koła.