Regulacje prawne

Związek brał i nadal będzie brał aktywny udział w pracach nad regulacjami prawnymi - min. ustawą o zawodzie psychologa i ustawą o niektórych zawodach medycznych.