Walka o prawa pracownicze

Podstawowym zadaniem ZZPWM jest skuteczne zabieganie o interesy psychologów zatrudnionych w służbie zdrowia.