Władze

Zarząd Związku:

Przewodniczący: Andrzej Mielecki
Wiceprzewodniczący: Jonatan Britmann
Sekretarz: Katarzyna Spiridonow
Skarbnik: Agnieszka Łączyńska
Członkowie: Sylwia Kuczyńska i Michał Kuroń

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Paweł Bednarski
Członkowie: Magdalena Gugała, Krystyna Darżynkiewicz